Loading...

Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa

Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa
Tác giả: Luật sư Lê Văn Quý
Số trang: 180 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Di sản văn hóa được Quốc hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2001, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2002. Sau một thời gian áp dụng, một số nội dung của Luật Di sản văn hóa không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa. Do vậy, ngày 18-06-2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010.

  Cuốn sách được biên soạn dưới dạng các câu hỏi - trả lời trên cơ sở Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 kết hợp với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và có liên quan đến Luật này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: Liên hệ