Loading...

Ban lãnh đạo Nhà xuất bản

 ThS. Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập

 TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản

 PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản

 Đ/c Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc

Bình luận